تعرفه اینترنت همراه TD-Lte

تعرفه اینترنت همراه TD-Lte

تعرفه اینترنت TD-LTE

سرویس جشنواره

سرویس عادی

تمامی ترافیک‌های فوق با احتساب ۵ درصد اضافه می باشد.​

ترافیک اضافه